פתרון תקלות

סוג מכשיר

 • FS3900DN

 • FS3920DN

 • FS4000DN

 • FS-4100DN

 • FS-4200DN

 • FS-4300DN

 • FS1320D

 • FS1370DN

 • P2135DN

 • FS1128MFP

 • FS1135MFP

 • M2535DN

 • M3550idn

סוג תקלה

 • החלפת טונר

 • החלפת מיכל עודפים

 • חילוץ נייר תקוע

 • ניקוי פס שחור

החלפת טונר: דגמים FS3920DN/FS3900DN/FS4000DN

הטונר הינו החומר האבקתי המשמש להדפסה במדפסת לייזר.
את הטונר יש להחליף כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "Replace toner".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת הטונר ומיכל העודפים.

החלפת טונר: דגמים 4100DN/4200DN/4300DN

הטונר הינו החומר האבקתי המשמש להדפסה במדפסת לייזר.
את הטונר יש להחליף כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "החלף את הטונר".
זכרו כי בכל החלפת טונר יש להחליף גם את מיכל העודפים.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת הטונר ומיכל העודפים.

החלפת טונר: דגמים P2135DN/FS1320D/FS1320DN

הטונר הינו החומר האבקתי המשמש להדפסה במדפסת לייזר.
את הטונר יש להחליף כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "החלף טונר".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת הטונר ומיכל העודפים.

החלפת טונר: דגמים M2535DN/FS1128MFP/FS1135MFP

הטונר הינו החומר האבקתי המשמש להדפסה במדפסת לייזר.
את הטונר יש להחליף כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "הוסף טונר".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת הטונר ומיכל העודפים.

החלפת טונר: דגם M3550idn

הטונר הינו החומר האבקתי המשמש להדפסה במדפסת לייזר.
את הטונר יש להחליף כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "אין טונר".
זכרו כי בכל החלפת טונר יש להחליף גם את מיכל העודפים.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת הטונר ומיכל העודפים.

החלפת מיכל עודפים: דגמים FS3920DN/FS3900DN/FS4000DN

את מיכל העודפים יש להחליף בעת שהוא מתמלא עד תומו.
את המיכל יש להחליף בכל החלפת טונר חדש או כשמופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "Check waste toner box".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת מיכל העודפים.

החלפת מיכל עודפים: דגמים 4100DN/4200DN/4300DN

את מיכל העודפים יש להחליף בעת שהוא מתמלא עד תומו.
את המיכל יש להחליף בכל החלפת טונר חדש או כשמופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "בדוק את קופסת הטונר העודף".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת מיכל העודפים.

החלפת מיכל עודפים: דגם M3550idn

את מיכל העודפים יש להחליף בעת שהוא מתמלא עד תומו.
את המיכל יש להחליף בכל החלפת טונר חדש או כשמופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "מיכל טונר עודף לא הותקן".
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לביצוע החלפת מיכל העודפים.

חילוץ נייר תקוע בפידר: דגמים M2535DN/FS1128MFP/FS1135MFP

בעת צילום דרך מגש ההזנה העליון (פידר), עלול אחד הניירות להיתקע בתוכו.
במקרה כזה, עלינו לחלץ את הנייר התקוע בפידר.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ הנייר.

חילוץ נייר תקוע בפידר: דגם M3550idn

בעת צילום דרך מגש ההזנה העליון (פידר), עלול אחד הניירות להיתקע בתוכו.
במקרה כזה, עלינו לחלץ את הנייר התקוע בפידר.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ הנייר.

ניקוי פס שחור לאורך הדף: דגמים M2535DN/FS1128MFP/FS1135MFP

לעתים יופיע פס שחור לאורך עותק הדף שצילמנו דרך הפידר.
בתופעה נגרמת בד"כ מלכלוך הנמצא על גבי משטח הצילום.
בסרטון הבא נדגים לכם בפשטות כיצד לבצע ניקוי הזכוכית.

ניקוי פס שחור לאורך הדף: דגם M3550idn

לעתים יופיע פס שחור לאורך עותק הדף שצילמנו דרך הפידר.
בתופעה נגרמת בד"כ מלכלוך הנמצא על גבי משטח הצילום.
בסרטון הבא נדגים לכם בפשטות כיצד לבצע ניקוי הזכוכית.

חילוץ נייר תקוע בגוף המכשיר: דגמים FS3920DN/FS3900DN/FS4000DN

בעת הדפסה, עלול אחד הניירות להיתקע בתוך המדפסת.
כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "Paper jam Printer", ישנם שלושה מקומות בהם נבדוק:
מגירת הנייר הקדמית, דופן המדפסת הקדמית או הדופן האחורית.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ נייר תקוע במדפסת.

חילוץ נייר תקוע בגוף המכשיר: דגמים P2135DN/FS1320D/FS1370DN

בעת הדפסה, עלול אחד הניירות להיתקע בתוך המדפסת.
כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "היתקעות נייר מדפסת", ישנם שלושה מקומות בהם נבדוק:
מגירת הנייר הקדמית, דופן המדפסת הקדמית או הדופן האחורית.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ נייר תקוע במדפסת.

חילוץ נייר תקוע בגוף המכשיר: דגם M3550idn

בעת הדפסה, עלול אחד הניירות להיתקע בתוך המדפסת.
כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "היתקעות נייר", ישנם שלושה מקומות בהם נבדוק:
מגירת הנייר הקדמית, דופן המדפסת הקדמית או הדופן האחורית.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ נייר תקוע במדפסת.

חילוץ נייר תקוע בגוף המכשיר: דגמים M2535DN/FS1128MFP/FS1135MFP

בעת הדפסה, עלול אחד הניירות להיתקע בתוך המדפסת.
כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "נייר נתקע במדפסת", ישנם שלושה מקומות בהם נבדוק:
מגירת הנייר הקדמית, דופן המדפסת הקדמית או הדופן האחורית.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ נייר תקוע במדפסת.

חילוץ נייר תקוע: דגמים 4100DN/4200DN/4300DN

בעת הדפסה, עלול אחד הניירות להיתקע בתוך המדפסת.
כאשר מופיעה ע"ג צג המדפסת ההודעה "נייר נתקע במדפסת", ישנם שלושה מקומות בהם נבדוק:
מגירת הנייר הקדמית, דופן המדפסת הקדמית או הדופן האחורית.
בסרטון זה, אנו נדגים בפניכם בפשטות את הפעולות הנדרשות לחילוץ נייר תקוע במדפסת.